Ilmiölähtöistä tiede- ja yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä Lasten yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Yrityskylän kanssa

9.3.2021